Δημήτρης Δελλής - Παθολόγος Διατροφολόγος

«Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας». Ιπποκράτης 4ο π.Χ. αιώνα

2,5 χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιπποκράτης θεωρούσε την διατροφή θεμέλιο λίθο της υγείας. Σήμερα ξερουμε οτι η παχυσαρκία ειναι νόσος (WHO 1997) και πως η σωστή διατροφή αποτελεί ενα σημαντικό Ιατρικό ζήτημα

katathlipsi-askisi

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ενθάρρυνση των γυναικών να πραγματοποιούν κάποια μορφή σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης.

η που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα και την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ένα δείγμα 1501 γυναικών ηλικίας 18-65 ετών. Η μελέτη αυτή ερεύνησε διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα, όπως τη διάρκεια και την ένταση, καθώς και τις συνθήκες δραστηριότητας (δραστηριότητα που πραγματοποιείται κατά τον ελεύθερο χρόνο, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά τις μετακινήσεις και κατά τη διάρκεια των οικιακών εργασιών). Επίσης ερευνήθηκαν οι κοινωνικοί παράμετροι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 30% του δείγματος των γυναικών εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης. Οι γυναίκες που ανέφεραν περισσότερες από 3.5 ώρες / εβδομάδα σωματικής δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο τους είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης, σε σύγκριση με γυναίκες που ασκούνταν λιγότερες ώρες. Ωστόσο ο συσχετισμός αυτός βρέθηκε να ισχύει μόνο για δραστηριότητα που διεξάγεται κατά τον ελεύθερο χρόνο και όχι κατά την εργασία ή κατά τις μετακινήσεις ή κατά τη διάρκεια των οικιακών εργασιών. Η ένταση της δραστηριότητας βρέθηκε επίσης να σχετίζεται με την κατάθλιψη. Οι πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης ήταν χαμηλότερες στις γυναίκες που ανέφεραν περισσότερες από 1.5 ώρες μέτριας έντασης δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και για τις γυναίκες που ανέφεραν περισσότερο από 1.75 ώρες αυξημένης έντασης δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης έδειξαν να έχουν οι γυναίκες που αποθαρρύνονται να είναι δραστήριες από άλλους ενώ η γυναίκες που πραγματοποιούσαν κάποια δραστηριότητα μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ενθάρρυνση των γυναικών να πραγματοποιούν κάποια μορφή σωματικής δραστηριότητας που να απολαμβάνουν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, θα μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Επίσης τονίζουν ότι τα οφέλη ίσως είναι περισσότερα αν συμπεριλάβουν δραστηριότητες μεγαλύτερης έντασης. Ακόμη, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στις κοινωνικές παραμέτρους της σωματικής δραστηριότητας εφόσον, όπως φαίνεται, έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την πνευματική υγεία των γυναικών μόνο όταν πραγματοποιείται στα πλαίσια της ευχάριστης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Teychenne M et al., Associations between physical activity and depressive symptoms in women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 2008, 5: 27